แบบสอบถามที่แนะนำ (Reccommended Self Assessment.) [8]*


( <--- คลิกปุ่มในส่วนที่ต้องการประเมิน.. )


แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงสำหรับข้อเข่า

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 3-6นาที (12-ข้อ)
จัดทำโดย : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ปวดท้องน้อยปวดประจำดือน

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
0นาที (0 ข้อ)
จัดทำโดย : #
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโควิด-19

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 1-2นาที (5 ข้อ)
จัดทำโดย : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 1-3 นาที (6 ข้อ)
จัดทำโดย : ศูนย์ศัลยกรรม
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงมะเร็งลำไส้

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 2-5 นาที (10 ข้อ)
จัดทำโดย : ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงหลอดเลือดสมอง

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 1-2 นาที (5 ข้อ)
จัดทำโดย : ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงมะเร็งปากหมดลูก

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 1-2 นาที (5 ข้อ)
จัดทำโดย : ศูนย์สุขภาพสตรี
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 1-2 นาที (5 ข้อ)
จัดทำโดยแผนก : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 1-2 นาที (5 ข้อ)
จัดทำโดยแผนก : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
แบบประเมินปัญหาสายตา

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 3-5 นาที (10 ข้อ)
จัดทำโดยแผนก :
แบบประเมินความเสี่ยงโรคซึมเศร้า

<<<--- Click เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยง --->>>
ใช้เวลาทำเฉลี่ย : 1-5 นาที (2 - 11 ข้อ)
จัดทำโดยแผนก :