แบบประเมินความเสี่ยงสมรรถภาพปอดและการหายใจ หลังป่วยโควิด-191. อาการเหนื่อยง่าย


2. หายใจไม่อิ่ม


3. เมื่อยล้าง่าย


4. รู้สึกไม่กระฉับกระเฉง


5. ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติ