แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านม1. พบก้อนหรือเนื้อผิดปกติตรงบริเวณเต้านม


2. มีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลจากหัวนม


3. ผิวหนังบริเวณเต้านมเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น มีรอยบุ๋ม ผิวหนังบวมหนาตึง ผิวขรุขระเหมือนเปลือกส้ม


4. หัวนมถูกดึงรั้งจนดูผิดไปจากเดิม


5. ผิวหนังบริเวณลานนมมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีผื่นคันเป็น ๆ หาย ๆ


6. ขนาดและรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม