แบบประเมินปัญหาสายตา
1.จอประสาทตาเสื่อม

Description

2.สายตาสูงวัย

Description

3.วุ้นในตาเสื่อม

Description

4.เบาหวานขึ้นตา

Description

5.ต้อหิน

Description

6.สายตายาวแต่กำเนิด

Description

7.สายตาปกติ

Description

8.สายตาสั้น

Description

9.สายตาเอียง

Description

10.ต้อกระจก

Description