แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่1. เคยส่องกล้องพบติ่งเนื้อในลำไส้


2. มีบุคคลในครอบครัว (พี่น้อง บิดา มารดา )เป็นติ่งเนื้อหรือมะเร็งลำไส้


3. ตัวซีดโดยไม่ทราบสาเหตุ


4. มีอาการแน่นอึดอัดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้องร่วมกับนิสัยการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลง


5. คลำพบก้อนในท้อง น้ำหนักลด 10% ต่อน้ำหนักตัว (ต่อเดือน) เบื่ออาหาร


6. เคยตรวจอุจจาระพบเลือดในอุจจาระโดยไม่ใช่สาเหตุจากเลือดออกทางทวารหนัก


7. เวลาเบ่งถ่ายอุจจาระมีติ่งเนื้อยื่นออกมาจากทวารหนักและมีเลือดปน


8. ท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจำ ท้องผูกสลับกับท้องเสีย มีขนาดอุจจาระที่ลีบลง


9. ถ่ายอุจจาระมีเลือดปนหรือมีเลือดออกทางทวารหนัก


10. มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป