แบบประเมินความเสี่ยงโรคซึมเศร้า
1.ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้าหรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ ( ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ )


2.ท่านรู้สึกเบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่ ( ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ )