แบบประเมินความเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม1. ลักษณะอาการเจ็บปวดเข่า หรือข้อพับเข่าของท่าน


2. ท่านมีปัญหาเรื่องเข่าในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่นการยืนอาบน้ำ ใส่เสื้อผ้า หรือไม่


3. ท่านมีปัญหาเรื่องเข่า เมื่อก้าว ขึ้น-ลง รถหรือรถประจำทาง หรือไม่


4. ท่านเดินได้มากที่สุดนานเท่าไรก่อนที่จะมีอาการปวดเข่า


5. หลังทานอาหารเสร็จแล้วลุกจากที่นั่ง เข่าของท่านมีอาการอย่างไร


6. ท่านต้องเดินโยกตัว (เดินกระโผลก กระเผลก)เพราะอาการที่เกิดจากเข่าของท่านหรือไม่


7. ท่านสามารถนั่งคุกเข่า และลุกขึ้นได้ หรือไม่


8. ท่านมีปัญหาปวดเข่า ในขณะที่นอนกลางคืน หรือไม่


9. ในขณะทำงาน หรือทำงานบ้านท่านมีอาการปวดเข่าหรือไม่


10. ท่านเคยมีความรู้สึกว่าเข่าของท่านทรุดลงทันที หรือหมดแรงทันทีจนตัวทรุดลง หรือไม่


11.ท่านสามารถเดินซื้อของใช้ต่างๆได้ด้วยตัวท่านเองหรือไม่


12. ท่านสามารถเดินลงบันไดได้ หรือไม่