แบบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
1. Balance เดินเซ เวียนศีรษะ บ้านหมุน ฉับพลัน


2. Eye ตามัว มองไม่เห็น เห็นภาพซ้อนฉับพลัน


3. Face ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว


4. Arm แขนขาชา หรืออ่อนแรงฉับพลัน


5. Speech พูดไม่ออก พูดไม่ชัด พูดจาสับสน สูญเสียความจำฉับพลัน