รูปภาพหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
หนึ่งในเครือข่าย โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลเอกชนที่น่าเชื่อถือที่สุด โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่มีคุณภาพ พร้อมทีมแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ประวัติโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
เปิดให้บริการเมื่อ 9 กรกฏาคม 2532 ในนาม " โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี " และในปี 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี " ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อดูแลทุกความต้องการเรื่องสุขภาพของผู้รับบริการด้วยบริการมาตรฐานระดับสากล โดยมีเตียง รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง และยังมีแผนที่จะขยายศักยภาพการบริการทางการแพทย์ไปอย่างต่อเนื่อง


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
มีความปรารถนาที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้รับบริการทุกท่าน คณะแพทย์ พยาบาลและทีมทำงานได้รับการฝึกฝนและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ
มีการลงทุนในด้านเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการกับผู้รับบริการอยู่เสมอ
มีความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์การให้บริการและการรักษาพยาบาลที่ชำนาญการ