บัตรชีววัฒนะ

Poster
รายการตรวจ เพอร์เฟคท์ไดมอนด์
Perfect Diamond
ไพรม์แพลทินัม
Prime Platinum
แวลูโกลด์
Value Gold
มายเฮล
My Health
  อายุ 40-60 ปี อายุระหว่าง 30-40 ปี อายุน้อยกว่า 30 ปี อายุน้อยกว่า 30 ปี
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examinarion-PE)
2.ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
3.ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ ด้วยเครื่อง Fundus Camera
(Eye Exam Screening with Fundus Camera)
     
4.ตรวจการได้ยิน (AUDIOGRAM)      
5.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
6.ตรวจระดับน้ำตาบในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
7.ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด(HbA1C)  
8.ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-BUN)      
9.ตรวจการทำงานของไต (Kid ney Function Test-Creatinine)
10.ตรวจการทำงานของตับ(SGOT)    
11.ตรวจการทำงานของตับ(SGPT)
12.ตรวจการทำงานของตับ(Alkaline phosphatate)      
13.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
14.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
15.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
16.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
17.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด(เก๊าท์) (Uric Acid)    
18ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)    
19.ตรวจคัดกรอกมะเร็งตับ (Liver Cancer Screening-Alpha Fetoprotein-AFP)      
20.ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
21.ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
22.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram -EKG)
23.ตรวจสมรรถภาพหัวใจ (EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)      
24.ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
25. สมุดรายงานผลตรวจ (Personal Report Book)
รวมมูลค่าชุดตรวจสุขภาพ (บาท) 21,100 14,000 6,000 5,000