×

ข่าวครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

เผยแพร่วันที่ : 10 ก.ค. 2567
อ่านเฉลี่ย : 5 นาที

 Loading... การดู

“เปิดศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินใหม่เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับดูแลสุขภาพชุมชนปลอดภัย”

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 35 ปี และเปิดศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โดยมีนายแพทย์สมชาย ภูนวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งการให้คำปรึกษากับผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถตรวจวินิจฉัย และรองรับผู้ป่วยได้ทุกสถานการณ์ และรักษาตามสิทธิ์การรับบริการภายใต้โครงการ UCEP คือโครงการในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วง 72 ชั่วโมงแรก ไม่ว่าจะมีสิทธิ์ประกันสุขภาพรูปแบบใดก็ตาม หรือไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพเลยก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ หลักเกณฑ์ของโครงการ UCEP คือ ผู้ป่วยจะต้องอยู่ในสภาวะฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต เช่น อาการหัวใจวายเฉียบพลัน อุบัติเหตุร้ายแรง หรือภาวะที่มีการเสียเลือดมาก โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการต้องทำการรักษาทันทีโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหลังจาก 72 ชั่วโมง หากผู้ป่วยยังคงต้องรับการรักษาต่อเนื่อง การรักษาจะถูกโอนไปยังระบบประกันสุขภาพที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์อยู่ ซึ่งอาจเป็นประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอื่นๆ การดำเนินการตามโครงการ UCEP นี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม ลดอัตราการเสียชีวิต และช่วยให้ระบบสาธารณสุขทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และในวันเดียวกันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ได้บริจาครถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และจัดโครงการ 35 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ให้ผู้รับบริการในวันเกิดรพ.ฯ ได้มีส่วนร่วมทำบุญสมทบจัดซื้อถังออกซิเจน จำนวน 5 ถัง มูลค่า 35,000 บาท มอบให้กับชมรมกระต่ายอาสาพุทธมณฑล จันทบุรี องค์กรไม่แสวงหากำไรเครือข่ายโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ขาดแคลนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างและส่งเสริมชุมชนปลอดภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายขององค์กรในเครือ BDMS ในการมีส่วนช่วยสร้างให้ชุมชนปลอดภัย

นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า และเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดให้มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในวันครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โดยมีแพทย์ พยาบาล พนักงาน และผู้รับบริการร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก