คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมในเด็ก ดูแลใกล้ชิดเด็กทุกช่วงวัย เพราะเด็กเป็นช่วงวัยที่ละเอียดอ่อน เวลาที่เกิดการเจ็บป่วยหรือถึงขั้นต้องได้รับการผ่าตัด

ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องบริการอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมเด็กอย่างมีประสืมธิภาพ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888