คลินิกสุขภาพเด็กดี

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนและพัฒนาการตามวัยของเด็ก 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888