ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

มีทีมแพทย์และทีมกู้ชีพตลอด 24 ชั่วโมง "เพราะทุกนาทีหมายถึงชีวิต" พร้อมรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมกู้ชีพ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล พนักงานเคลื่อนย้าย และพนักงานขับรถ ซึ่งล้วนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์

โดยเฉพาะด้านปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการดูแลผู้ป่วยหนัก รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดย Mobile ICU รถพยาบาลฉุกเฉิน และ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ สำหรับผู้ป่วยวิกฤติมีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและกระทบกระเทือนน้อย

เพื่อรักษาชีวิตและลดความเสี่ยงภาวะทุพพลภาพ ซึ่งยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีศักยภาพเทียบเท่าหออภิบาลผู้ป่วยหนักเคลื่อนที่ เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตอันทันสมัย เช่น เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ให้ออกซิเจน เครื่องกระตุ้นหัวใจ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

รวมทั้งระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างทีมกู้ชีพในรถและทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888