เพราะเสี้ยววินาทีชีวิต เพราะหากตัดสินใจช้าไปแม้นิดเดียว
อาจสูญเสียอวัยวะ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้...
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี #เปิดบริการพื้นที่ใหม่ ขยายความพร้อมรับมืออุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน

🚨ทำไม อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ให้คิดถึงเรา….
เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากทีมแพทย์เฉพาะทาง และทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน เราเพิ่มเตียงเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินรวม 15 เตียง 
ห้องกู้ชีพ CPR  2 ห้อง ที่พร้อมด้วยเครื่องมือในการกู้ชีพให้ฟื้นคืนในผู้ป่วยที่หัวใจที่หยุดการทำงานอย่างกระทันหัน ให้กลับมาทำงานได้เองตามปกติ

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor operating room) สำหรับทำหัตถการผ่าตัดเล็ก ที่ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในรายที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นห้องผ่าตัดใหญ่


🚨เมื่อต้องตัดสินใจในการรักษาในเคสที่ซับซ้อน

ห้องฉุกเฉินเชื่อมต่อการดูแลกับศูนย์รังสีวิทยา ในการนำส่งผู้ป่วยวินิจฉัยอย่างแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำจะนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและฟื้นหายของผู้ป่วย
 เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ  ซีทีสแกน เครื่องใหม่ 128 Slice  สามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาเพียง 0.4 วินาที
 เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ เอ็มอาร์ไอ (MRI) 1.5  เครื่องใหม่ที่ชัดเจน และมีอุโมงค์กว้างกว่าเดิม
 ห้องรังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology : IR) เป็นศาสตร์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะที่มีขนาดเล็กร่วมกับการใช้ภาพการตรวจทางรังสีวิทยาเป็นเครื่องนำทาง ทำให้การตรวจรักษานั้นมีรอยแผลที่เล็กมาก เกิดผลข้างเคียงน้อย ช่วยเพิ่มความแม่นยำของการตรวจวินิจฉัยและรักษา


🚨เมื่อต้องตัดผ่าตัดใหญ่ในรายที่รุนแรง

ห้องผ่าตัด (Operating Room : OR) ทีมบุคคลากรทางการแพทย์พร้อม 24 ชั่วโมง
พร้อมด้วยอุปกรณ์เพื่อช่วยในการผ่าตัดทีมศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ 100% กว่า 8 เตียง และห้องผ่าตัดแรงดันลบ ที่สามารถกักและกรองเชื้อโรคในผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 

🚨เมื่อต้องพักฟื้นและต้องได้รับการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 หอผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Unit : ICU) พร้อม 24 ชั่วโมง
ภายใต้การดูแลโดยแพทย์และพยาบาล ที่มีความชำนาญเฉพาะทางพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างใกล้ชิด ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่เฝ้าระวัง โดยสามารถรองรับได้ถึง 23 เตียง รวมถึงห้อง ICU แรงดันลบ 

นอกจากรักษาอาการบาดเจ็บทางกาย เรายังให้ความสำคัญถึงการดูแลสภาพจิตใจหลังผ่าตัด ให้ผู้ป่วยคลายกังวล สร้างความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง และสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ให้กลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

“ฉุกเฉินนึงถึง #โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี”