คลินิกแพทย์แผนจีน

ให้บริการตรวจประเมินวินิจฉัย และวางแผนการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน เป็นศาสตร์ทางเลือกในการบำบัดโรคและบรรเทาอาการต่างๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888