หน้าหลัก
ตะกร้าสินค้า
เมนู

โปรแกรม Supreme Male

฿36,271 ฿25,600
Sale 29%
ซื้อสินค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับ : โปรแกรม Supreme Male

หมวดหมู่
ตรวจสุขภาพประจำปี
ชื่อโปรแกรม
โปรแกรม Supreme Male
สำหรับอายุ
60 ปีขึ้นไป
ความเหมาะสม
เพศ ชาย
จำนวนสินค้า
-
สิ้นสุดการขาย
31 ธ.ค. 67
*สามารถตรวจได้ถึง
31 ธ.ค. 67

รายละเอียด

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะช่วยให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การตรวจสุขภาพควรเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์ มุ่งป้องกันมากกว่ามุ่งการรักษา ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพอย่างแท้จริง แม้ตรวจพบโรคก็สามารถช่วยให้รับมือกับโรคต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

 

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ

1. งดอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด ลูกอม หมากฝรั่ง อย่างน้อย 12 ชม. และงดน้ำเปล่าอย่างน้อย 8 ชม.ก่อนการตรวจ

2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน

3. สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนและการตรวจร่างกาย