ศูนย์ศัลยกรรม

ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ทั้งผ่าตัดเล็กที่สามารถผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้หรือผ่าตัดใหญ่ อีกทั้งปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimal Invasive Surgery) ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็วอีกด้วย 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888