คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา

ให้บริการตรวจรักษาการบาดเจ็บเอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูก จากการเล่นกีฬา รวมไปถึงการทดสอบประเมินสมรรถภาพร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การตรวจวิจินิจฉัย รักษา และการป้องกันการบาดเจ็บ

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาและการให้บริการ

 • การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อศอก และข้อเท้า 
  • ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นไขว้หน้า (ACL) และเอ็นไขว้หลังหัวเข่า (PCL)
  • ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า (Meniscus)
  • ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นหัวไหล่ (Rotator Cuff) และกรอกระดูกงอก
  • ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมแซมกระดูกอ่อน (Cartilage)
 • การผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บจากการกีฬา กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น หมอนรองกระดูก และกระดูกอ่อน
 • การผ่าตัดปรับแกนกระดูกข้อเข่า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888