ศูนย์ผิวพรรณและความงาม

ให้บริการด้านการดูแลด้านผิวพรรณและความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนัง (Certified Board of Dermatology and Laser Surgery)

ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888