แบบประเมินตนเอง ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ1. การมองเห็นบกพร่อง


2. การทรงตัวบกพร่อง


3. การใช้ยา


4. ประวัติการหกล้ม


5. สภาพบ้าน ที่อยู่อาศัย