คลินิกจิตเวช

พร้อมให้บริการบำบัดด้านจิตเวช ให้บริการจิตบำบัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า 

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช พร้อมให้การดูแลรักษาเฉพาะทาง ขยายความรวมไปถึงกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านจิต เช่น นอนไม่หลับ กังวล มีปัญหาชีวิตและครอบครัว โดยทีมจิตแพทย์สำหรับเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888