คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมอง ดูแลใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888