แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก1. มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ ทั้งทีไม่ใช่ช่วงของการมีประจำเดือน หรือเป็นวัยหมดประจำเดือนไปแล้ว


2. รู้สึกเจ็บมากขณะมีเพศสัมพันธ์ และมีเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์


3. ตกขาวผิดปกติ เช่น มีเลือด หนอง เศษเนื้อปนมาด้วย รวมถึงมีกลิ่น สี และปริมาณที่ผิดปกติไปจากเดิม


4. มีสารคัดหลั่งออกมาจากช่องคลอดผิดปกติ


5. ปวดบริเวณท้องน้อยผิดปกติ ปัสสาวะและอุจจาระลำบาก มีอาการขาบวม