คลินิกโรคกระดูกพรุน

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพศหญิงวัยหมดประจำเดือน โดยกระดูกพรุนมักไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยมักทราบว่าตนมีภาวะกระดูกพรุนก็เมื่อเกิดความผิดปกติของกระดูก หรือกระดูกหักไปแล้ว

นอกจากจะเน้นเรื่องการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติแล้ว คลินิกโรคกระดูกพรุนยังเน้นการส่งเสริมป้องกันและชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุนอีกด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888