ศาสตร์แห่งการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่ง ที่เน้น 3 ด้าน ได้แก่ 1.เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายและใจ 2.เน้นเชิงป้องกัน ฟื้นฟู ปรับให้ร่างกายอยู่ในภาวะเหมาะสมที่ควรจะเป็นของคนนั้น ๆ แบบเชิงลึก ลงรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล 3.เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การออกกำลังกาย สารต้านอนุมูลอิสระ ไม่เน้นการใช้ยา ทั้งหมดนี้เป็นการดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอก เราหวังอย่างยิ่งว่าให้คนไข้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี เพราะสุขภาพที่ดีคือสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของชีวิต