คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชาย

ให้บริการตรวจรักษาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ทั้งชายและหญิง ได้แก่ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ อาการผิดปกติของการปัสสาวะต่างๆ ได้แก่ นิ่วในไต ท่อไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ โรคของต่อมลูกหมาก เป็นต้น

วินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำด้วยการส่องกล้อง (Cystoscopy) และรักษาโรคนิ่วในไต และนิ่วในท่อไตด้วยวิธีการสลายนิ่วโดยใช้คลื่นกระแทก (ESWL) และผ่าตัดโดยการใช้กล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ (URS) รับปรึกษาสุขภาพเพศชายเรื่องสมรรถภาพทางเพศเสื่อม เช่น หลั่งเร็ว ไม่แข็งตัว หรือต้องการทำหมัน เป็นต้น "

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888