คลินิกผู้มีบุตรยาก

ภาวะการมีบุตรยาก แม้ว่าจะไม่ใช่โรค แต่ก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์สำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีลูกเพื่อให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ คลินิกผู้มีบุตรยาก ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการมีบุตรเพื่อให้ชีวิตคู่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย

  • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ
  • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี
  • วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
  • วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
  • วัคซีนเอชพีวี ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  • วัคซีนโรต้า
  • วัคซีนอีสุกอีใส

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888