คลินิกจักษุ (โรคตา)

ดูแลดวงตาด้วยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จักษุแพทย์มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคทางตา และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการวัดสายตา ความดันตา พร้อมเครื่องมือประสิทธิภาพสูง เช่น กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา กล้องผ่าตัดตา

เครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตาลอกหลุด การผ่าตัดต้อกระจก การสลายต้อกระจก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888