คลินิกศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

ให้บริการตรวจและรักษาผู้ที่มีปัญหาของข้อเข่าและข้อสะโพก ซึ่งมักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากความเสื่อมตามวัย นอกจากนี้ยังมีปัญหาของข้อเข่าข้อสะโพกที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่สามารถพบได้ในทถกเพศ ทุกวัย เช่น จากอุบัติเหตุ การติดเชื้อ เป็นต้น โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีพร้อมให้บริการโดยผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และเครื่องมือตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อประสิทธิการรักษาที่ผู้รับบริการจะได้รับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888