คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตรวจรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคอ้วน โรคฮอร์โมนผิดปกติ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งร่วมวางแผนรักษากับทีมแพทย์เฉพาะทางจากหลายสาขา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้

ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888