คลินิกโรคเลือด

ให้บริการตรวจรักษาโรคหรือความผิดปกติของเม็ดเลือด ไขกระดูก ระบบ reticuloendothelial ต่อมน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งปัจจัยของการแข็งตัวของเลือด โรคเลือดที่พบบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็งระบบเลือด โรคที่มีภาวะโลหิตจาง โรคที่มีความผิดปกรติของไขกระดูก โรคที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติและโรคที่มีการอุดตัน ของหลอดเลือดดำการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การให้ยาเพิ่มธาตุเหล็กและการรักษาแบบประคับประคอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888