แผนกหู คอ จมูก

ดูแลปัญหาด้านหู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยปัญหาทางด้านหู คอ จมูก เช่น หูอื้อ หูดับเฉียบพลัน ไซนัส อาการผิดปกติของต่อมทอมซิล หลอดลม กล่องเสียง

รวมทั้งปัญหาการได้ยิน มีเสียงผิดปกติในหู ตรวจการได้ยินและการใส่เครื่องช่วยฟัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมผสานกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมและแม่นยำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888