แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ครบถ้วนตามมาตรฐาน ซึ่งร่วมกันวางแผนการรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรค ด้วยบริการและโปรแกรมที่หลากหลาย ได้แก่ เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต กายภาพบำบัดโรคปอด

ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก กายภาพบำบัดระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888