คลินิกอายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

เพื่อชีวิตที่สมดุล ให้คุณกลับมาสูดลมหายใจได้เต็มปอด

ให้บริการรักษาโรคทางเดินหายใจ วัณโรค และให้บริการปรึกษา ตรวจรักษาปัญหานอนกรนและความผิดปกติ ของการหายใจขณะนอนหลับ (Sleep lab) โดยอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคปอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888