ศัลยกรรมระบบประสาท

เพราะสมองสำคัญต่อชีวิต จึงจำเป็นต้องวินิจฉัยรักษาด้วยความแม่นยำและทันท่วงที

ตรวจรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น โรคเนื้องอกในสมอง ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะจากอุบัติเหตุ
 

เราให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยศัลยแพทย์ระบบประสาท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ
 

อาการโรคเลือดออกในสมอง

(ขึ้นกับตำแหน่งที่มีเลือดออกและปริมาณเลือด)

 1. ปวดหัวรุนแรงฉับพลัน
 2. คลื่นไส้หรืออาเจียนอย่างรุนแรง
 3. แขนหรือขาอ่อนแรง ปากเบี้ยวฉับพลัน
 4. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว สับสน เพ้อ
 5. มีอาการชัก
 6. สูญเสียการมองเห็น หริอการทรงตัวของร่างกาย
 7. พูดไม่ชัด สื่อสารไม่รู้เรื่อง

สาเหตุของโรคเลือดออกในสมอง

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. อายุมากกว่า 50 ปี
 3. สูบบุหรี่
 4. อุบัติเหตุทางสมอง
 5. ภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือดื่มสุราเรื้อรังจนตับผิดปกติ
 6. ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ โรคไต การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด การมีเนื้องอกที่มีเลือดออกในสมอง การใช้สารเสพติด

การวินิจฉัยโรคเลือดออกในสมอง

วิธีที่ใช้วินิจฉัยภาวะเพื่อระบุตำแหน่งและขนาดของบริเวณที่มีเลือดออก

 1. ตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง(CT Brain)
 2. ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (MRI Brain)

การรักษาโรคเลือดออกในสมอง

        การรักษาเราจะพิจารณาอาการของผู้ป่วย ตำแหน่งที่มีเลือดออก สาเหตุ และปริมาณของเลือดที่ออกมา ดังต่อไปนี้

 1. รักษาด้วยยา ยาลดสมองบวมและควบคุมความดันโลหิต
 2. รักษาด้วยการผ่าตัด ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการไม่ดีและเลือดออกปริมาณมาก
 3. กายภาพบำบัดในการฟื้นตัวระยะยาว

การป้องกันโรคเลือดออกในสมอง

 1. ควบคุมความดันโลหิตในเกณฑ์ปกติ
 2. ไม่สูบบุหรี่
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888