ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มีความพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับโดยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ซึ่งมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยรักษาโรค ทำให้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888